Smart City/EkoZakopane 2017

Smart City/EkoZakopane 2017

Celem Kongresu Smart City/EkoZakopane jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

The aim of EkoZakopane Smart City Congress is to promote the development and support activities in the field of Smart City solutions, innovative technologies, sustainable development and modern urban space management. The Congress is organized by Smart EcoSystem platform.

Smart City/EkoZakopane
Czerwiec 2017

Smart City/ EkoZakopane
June 2017

Smart City
EkoZakopane
2017

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

This year's event is a continuation of meetings that have been taken place since December 2012. Previous conferences have been conducted in Kielce during ENEX and EKOTECH, ENVICON Congress in Poznań, Transport Innovation Forum in Sosnowiec and in Gdynia.

Poprzednie wydarzenia

Past events

start

Debata na temat
Smart City, Dotacji Unijnych
oraz wdrażania
Innowacyjnych Technologii
w polskich miastach.

Smart City / EkoZakopane (26-28 Czerwca 2017)

Kielce (19 Marca 2014)

Poznań (14 Październik 2014)

Gdynia (3 Lipca 2014)

Zakopane (18 Grudnia 2012)

Konferencja "JEDZIEMY Z PRĄDEM" - wystawa pojazdów elektrycznych

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO (22-25 Listopad 2011)

Samochody przyszłości - prezentacja na Politechnice Warszawskiej

Polski prototyp samochodu elektrycznego - Klaster Green Cars

Konwersja aut marki Fiat Panda na samochody elektryczne dla spółki ENERGA Operator

Przekazanie Fiata Pandy EV Policji przez Klaster Green Cars (22.07.2010)

II Zlot pojazdów elektrycznych i hybrydowych Gdynia (2009)

Smart City / EkoZakopane (26-28 June 2017)

Kielce (19 March 2014)

Poznań (14 October 2014)

Gdynia (3 July 2014)

Zakopane (18 December 2012)

"DRIVING WITH CURRENT" Conference

International Trade Fair for Environmental Protection in Poznan POLEKO (22-25 November 2011)

Cars of the Future – Presentation at the Warsaw University of Technology

Polish Prototype of Electric Car - Green Cars Cluster

Conversion of Fiat Panda Cars for ENERGA Operator

Donation of Fiat Panda EV to the Police by Green Stream Cluster (22 July 2010)

The 2nd Hybrid and Electric Cars Meeting, Gdynia (2009)

 

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej

Rejestracja uczestników

POPULARIZATION OF "SMART CITY" IDEA AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CITIES

The concept of smart city as one of the European Union key projects

REGISTRATION OF PARTICIPANTS

Partner Strategiczny

Partnerzy - Konkurs Innovations Award

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy