SMART CITY/EKOZAKOPANE 2017

SMART CITY/EKOZAKOPANE 2017

Celem Kongresu Smart City/EKOZAKOPANE jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

The aim of EKOZAKOPANE Smart City Congress is to promote the development and support activities in the field of Smart City solutions, innovative technologies, sustainable development and modern urban space management. The Congress is organized by Smart EcoSystem platform.

Smart City/EKOZAKOPANE odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 w Zakopanem.

Smart City
EKOZAKOPANE
2017

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

This year's event is a continuation of meetings that have been taken place since December 2012. Previous conferences have been conducted in Kielce during ENEX and EKOTECH, ENVICON Congress in Poznań, Transport Innovation Forum in Sosnowiec and in Gdynia.

Kongres Smart City

start

Debata na temat
Smart City, Dotacji Unijnych
oraz wdrażania
Innowacyjnych Technologii
w polskich miastach.

Poprzednie wydarzenia

Patronat merytoryczny

Essential Partners

Patronat medialny

Media patronage

 

 

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej

Rejestracja uczestników

POPULARIZATION OF "SMART CITY" IDEA AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CITIES

The concept of smart city as one of the European Union key projects

REGISTRATION OF PARTICIPANTS

Partnerzy - Kongres Smart City

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy