KONGRES SMART CITY/EKO ZAKOPANE

Celem Kongresu Smart City/Eko Zakopane jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

Kongres Smart City/Eko Zakopane odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 w Zakopanem.

Kongres
Smart City
Eko Zakopane

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

Kongres Smart City

start

Debate on
Smart City, EU Grants 
and implementation of
Innovative Technologies
in Polish cities.

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej,

Rejestracja uczestników

Partnerzy - Kongres Smart City

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy