Smart City/EkoZakopane 2017

Smart City/EkoZakopane 2017

Celem Kongresu Smart City/EkoZakopane jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

The aim of EkoZakopane Smart City Congress is to promote the development and support activities in the field of Smart City solutions, innovative technologies, sustainable development and modern urban space management. The Congress is organized by Smart EcoSystem platform.

Smart City/EkoZakopane odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 w Zakopanem.

Smart City/ EkoZakopane will take place on the 26th - 28th of June 2017 in Zakopane.

Smart City
EkoZakopane
2017

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

This year's event is a continuation of meetings that have been taken place since December 2012. Previous conferences have been conducted in Kielce during ENEX and EKOTECH, ENVICON Congress in Poznań, Transport Innovation Forum in Sosnowiec and in Gdynia.

Poprzednie wydarzenia

Past events

start

Debate on
Smart City, EU Grants 
and implementation of
Innovative Technologies
in Polish cities.

Archiwium

I Zlot pojazdów elektrycznych - Gdynia (2008)

II Zlot pojazdów elektrycznych i hybrydowych Gdynia (2009)

Przekazanie Fiata Pandy EV Policji przez Klaster Green Cars (22.07.2010)

Konwersja samochodów marki fiat panda na samochody elektryczne dla spółki ENERGA Operator

Polski prototyp samochodu elektrycznego - Klaster Green Cars

Samochody przyszłości - prezentacja na Politechnice Warszawskiej z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki

Poznań Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 22.11.2011-25.11.2011

Konferencja z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka - "JEDZIEMY Z PRĄDEM"

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej

Rejestracja uczestników

POPULARIZATION OF "SMART CITY" IDEA AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CITIES

The concept of smart city as one of the European Union key projects

REGISTRATION OF PARTICIPANTS

Partner Strategiczny

Partnerzy - Konkurs Innovations Award

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy