Program

Dzień 1 - 26. czerwiec

do 14:00 - Rejestracja uczestników forum

14:00 -16:00 - Uroczysta inauguracja Forum z udziałem Premiera RP oraz innych polityków z Polski i Europy

17:00 -18:30 - Popołudniowa sesja panelowa

 

PANEL 1.1 Rola i miejsce ochrony środowiska w polityce i priorytetach rządu – 1 h + 0,5 h dyskusja

PANEL 1.2 Polityka jakości powietrza na wszystkich szczeblach – czy mamy spójność – 1 h + 0,5 h dyskusja

PANEL 1.3 Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki – 45 min + 15 min dyskusji

 

19:00 – 21:00 - Gala Krajowego Dnia Pracownika ochrony Środowiska połączona z wręczeniem Nagród Ministra Środowiska „Zielony Liść”

20:00 -22:00 - Nocne pokazy na Krupówkach szczudlarzy połączone z pokazami połykaczy ognia i z piknikiem miejskim z udziałem gości Forum

 

Dzień 2 - 27. czerwiec

START 10:00 KONIEC 18:00

 

10:00 – 10:30 - Inauguracja II dnia Forum i wystąpienie Wicepremiera Dr Jarosława Gowina

 

PANEL 2.1 Niska emisja – rozwiązania – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.2 Problemy jakością powietrza specyficzne dla miejscowości górskich – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.3 Zrównoważony transport – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.4 Innowacje w ochronie środowiska – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.5 Źródła finansowania – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.6 Zielona energetyka – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.7 Energia w domach – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.8 Infrastruktura sportowa w zrównoważonym rozwoju – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.9 Zielona przestrzeń miejska – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.10  Gospodarka komunalna (gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa) – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.11  Hotele przyjazne środowisku – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2. 12 Rola Parku w kształtowaniu proekologicznych postaw – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2. 13 Wpływ transportu indywidualnego na przyrodę TPN i próba jego "ekologizacji" poprzez organizację ruchu i wymianę środków transportu publicznego na elektryczny i hybrydowy – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2. 14 Kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z gospodarką ściekową na terenie TPN oraz wymiana sposobu ogrzewania obiektów znajdujących się w TPN, za i przeciw na przykładzie schroniska w Pięciu Stawach – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.15 Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki – 180 min

PANEL 2.16 Odtworzenie owczarstwa i pasterstwa w Polsce, jako element planowej gospodarki na terenach górskich i nizinnych oraz istotny element zrównoważonego rozwoju – 180 min + 60 min dyskusji

PANEL 2.17 Program Polska 3.0, jako kompleksowy program odtworzenia transportu rzecznego i przywrócenia spławności na Odrze i Nysie oraz Wiśle – 60 min + 20 min dyskusji

PANEL 2.18 Selektywna zbiórka odpadów – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.19 Fundusz obywatelski w ochronie środowiska, doświadczenia z wdrożenia programu – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.20 Gospodarka wodna Lwowa, problemy wynikające z uwarunkowań geologicznych oraz plany poprawy infrastruktury – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2.21 Fundusz obywatelski w ochronie środowiska, doświadczenia z wdrożenia programu – 45 min + 15 min dyskusji

PANEL 2. 22 Czy węgiel brunatny może być EKO?!

PANEL 2. 23 Kierunki inwestycji prośrodowiskowych w najbliższych latach w Gruzji, gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa Gori

PANEL 2. 24 Projekt „Pojezierze Tarnowskie”, jako wzorcowy przykład zagospodarowania i rewitalizacji wyrobisk pokopalnianych

PANEL 2. 25 EKO-SZAŁAS –  posiady instytucji pozarządowych NGO

 

20:00 – 22:00 - Wręczenie Eko Janosików przy góralskiej watrze

 

Dzień 3 - 28. czerwiec

START 10:00 KONIEC 12:00

PANEL 3.1 Podsumowanie EKOZAKOPANE 2017