Miasta

Miasta

Na lata 2014 - 2016 zaplanowaliśmy cykl, który składa się z kilkunastu spotkań organizowanych w polskich miastach. Pierwsza z konferencji odbyła się 19 marca 2014 roku w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, druga - 3 lipca w Gdyni, a trzecia - 14 października w Poznaniu w trakcie Targów POLEKO i była częścią kongresu ENVICON. Ostanie spotkanie z cyklu obejmującego rok 2014 odbyło się w Sosonowcu w dniach 2-3 grudnia w ramach Transport Innovation Forum.  O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.