O Konkursie

Konkurs „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest częścią szerokiego projektu, którego celem jest promocja sektora nowoczesnych technologii w Polsce. Głównymi organizatorami są Emirates & Europe Business Development Cluster oraz Gazeta Prawna, wspierani przez Partnerów projektu, którzy są jednocześnie fundatorami nagród. EEBD ma charakter międzynarodowej organizacji współpracy środowisk emirackich i europejskich. Swą działalność opiera na kojarzeniu i wspieraniu instytucji członkowskich: przedsiębiorstw, jednostek rządowych oraz środowisk naukowych i naukowo-badawczych z obszaru:

 • Produktów i Usług Finansowych,
 • Innowacyjnych Technologii,
 • Rynku IT,
 • Energetyki,
 • Gospodarki odpadami,
 • Rynku rolno-spożywczego,
 • Nieruchomości,
 • Transportu,
 • Turystyki,
 • Technologii wojskowych,
 • Medycyny,
 • Kultury i sztuki.

Konkurs jest przeprowadzany raz do roku w ramach działalności Smart City i odpowiada na zmiany, jakie dokonują się w polskich miastach. Przemiana ta dotyka wielu aspektów, począwszy od ekologii, poprzez transport, energetykę, budownictwo oraz sposoby komunikacji z mieszkańcami. Głównym celem jest wyróżnienie osób, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw i start-upów za promowanie innowacji i przedsiębiorczej postawy. Nagrodą „Liderzy Innowacyjności” uhonorowane zostaną osoby i podmioty wyróżniające się w zakresie transferu technologii, wzmacniające innowacyjność gospodarki krajowej w siedmiu kategoriach:

 • Innowacyjne Miasto,
 • Innowacyjna Gmina,
 • Innowacyjny Urząd Marszałkowski,
 • Innowacyjny Przedsiębiorca,
 • Innowacyjna Kobieta,
 • Innowacyjny Start-up,
 • Innowacyjna Instytucja.

Konkurs ma charakter otwarty, gala półfinałowa Konkursu odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem. Wyłoniła ona Laureatów, którzy przeszli do finału Konkursu. Rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie w ramach drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy.