Info

Info

- koncentruje się na tworzeniu inteligentnych sieci zarządzania informacją, które mają przyczynić się do rozwoju efektywnego zarządzania energią. W celu realizacji stawianych sobie zadań, Klaster wspiera inicjatywy mające na celu integrację przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem.

 

Działania podejmowane przez nas obejmują: Bezpieczne Miasto, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, Centrum Usług Biznesowych, Automatyczny System Ratunkowy, Inteligentny Monitoring, wprowadzenie nowej generacji wielofunkcyjnej karty miejskiej oraz atrakcyjnej karty płatniczej Green ID, wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań na innowacyjne technologie ze środków unijnych.

 

Klaster koncentruje się na integracji przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem energetycznym, pragnąc wnieść do niego nową jakość. Uczestnicy Klastra Smart IT chcą promować przede wszystkim inteligentne sieci, które przyczynią się do racjonalizacji i wzrostu efektywności zarządzania energią. Dlatego też zajmujemy się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Naszymi priorytetowymi programami są także Smart Grid – czyli inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

 

Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster Smart IT działań jest wsparcie, m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.  Wprowadzanie w życie owych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, by mogli żyć w czystym, przyjaznym środowisku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.smartpl.org

 

- stawia sobie za cel dbałość o środowisko naturalne oraz dąży do uniezależnienia naszej cywilizacji od ropy naftowej, dlatego podejmuje działania na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej, takich jak:

  • Inteligentny System Ładowania
  • System rozliczenia – koszty ładowania i parkowania
  • Zielone pojazdy – samochody, autobusy i taksówki elektryczne
  • organizacja platformy współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, energetyką i władzami terytorialnymi,
  • wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tworzeniu systemów wykorzystujących samochody elektryczne jako mobilne i aktywne zasoby energii elektryczne

 

Klaster zajmuje się również konwersją pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny oraz budową infrastruktury ich ładowania. Transport drogowy jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnym za 12 % całej emisji dwutlenku węgla.

 

Do najważniejszych zalet pojazdów elektrycznych bez wątpienia należą niskie koszty eksploatacji ze względu na eliminację akcyzowanych paliw płynnych oraz brak obiegu oleju. Pojazdy te są często chłodzone powietrzem, co pozwala na jeszcze większe obniżenie wydatków. Dodatkowo duży komfort jazdy wynikający z bezawaryjności oraz kilkakrotnie niższej ceny przejazdu przemawiają na korzyść „zielonego transportu”. Celem Klastra Green Cars jest dążenie do zakończenia dominacji ropy naftowej i przestawienie naszej cywilizacji na ekologiczne środki transportu.

 

1 grudnia 2010 roku Klaster Green Cars otrzymał I nagrodę w konkursie „Innowacyjny Projekt”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „ Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.carspl.eu