Organizatorzy

Unikalny ekosystem przeznaczony dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych projektów i wdrażanych przez nie innowacyjnych technologii. Platforma skierowana jest zarówno do przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, uczelni, partnerów instytucjonalnych jak i firm doradczych. System powstał w odpowiedzi na potrzeby wszystkich wyżej wymienionych grup i pozwala na uniknięcie wspomnianych przeszkód z jednoczesnym zapewnieniem ochrony własności intelektualnej jego członków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.baseeu.com.

 

Koncentruje się na tworzeniu inteligentnych sieci zarządzania informacją, które mają przyczynić się do rozwoju efektywnego zarządzania energią. W celu realizacji stawianych sobie zadań, Klaster wspiera inicjatywy mające na celu integrację przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem.

Działania podejmowane przez Klaster obejmują: Bezpieczne Miasto, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, Centrum Usług Biznesowych, Automatyczny System Ratunkowy, Inteligentny Monitoring, wprowadzenie nowej generacji wielofunkcyjnej karty miejskiej oraz atrakcyjnej karty płatniczej Green ID, wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań na innowacyjne technologie ze środków unijnych.

Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster Smart IT działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Wprowadzanie w życie tych technologii odbywa się z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, by mogli żyć w czystym, przyjaznym środowisku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.smartpl.org.

 

Stawia sobie za cel dbałość o środowisko naturalne oraz dąży do uniezależnienia naszej cywilizacji od ropy naftowej, dlatego podejmuje działania na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej. Klaster zajmuje się również konwersją pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny oraz budową infrastruktury ich ładowania. 

1 grudnia 2010 roku Klaster Green Cars otrzymał I nagrodę w konkursie „Innowacyjny Projekt”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „ Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.carspl.org.