Zgłoszenia

do Konkursu "Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards"

Registrations

to the contest "Leaders of Innovation-Innovation Awards"


 

Poniżej znajdą Państwo formularz rejestracyjny na Konkurs „Liderzy Innowacyjności”. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 20 czerwca 2017 r. Zgłoszenia przesłane później nie będą rozpatrywane.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz zakwaterowania.

 

Rejestracja zakończona